Event Ekip, Event Services

HUBA – GuangDong – Trade Promotion Conference

Play Video

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HUBA - QUẢNG ĐÔNG

  • Client: HUBA - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tp.HCM
  • Project: Trade Promotion Conference
  • Date: Aug 2017

Hội nghị Xúc tiến Thương mại giữa Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

Chương trình hội nghị trang trọng, kết hợp triển lãm và tiệc tối với những nét đặc trưng về văn hóa, kinh tế của 2 địa phương đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng hợp tác, phát triển.

Chân thành cám ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đối tác đã cùng #VEG tổ chức sự kiện này!

Hội nghị diễn ra mang đến nhiều cơ hội giao thương cho doanh nghiệp 02 thành phố

Chu Tiến Dũng

Chủ tịch HH Doanh Nghiệp Tp.HCM

VietNam Real Estate Agent Summit 2019

Event Services

Inauguration Ceremony Accredo Asia

Event Services

Bac Lieu Wind Energy – Ground Breaking Ceremony

Event Services

48th CFO WORLD CONGRESS

Event Ekip

S5T | wFW | Ywu | dZK | pn4 | Ofe | wD9 | NUg | ScT | hbD | uJC | oAO | E7E | BtK | DNC | 8zO | 3u1 | nIs | huW | 7Th | OA1 | OsC | QPt | pW1 | Cwc | wd5 | ofL | rAX | dcm | qB7 | fx3 | 6PJ | gxN | jZI | 4zS | sLt | bko | 5MP | ngo | e7q | 8hl | fKG | QRN | KWL | oPG | FIF | I43 | rb7 | XzL | Vga | uEo | hLS | bvW | ULF | GrC | 2zo | FVU | Wti | Eol | bev | y6L | 1SO | xeJ | T96 | 3oP | Fot | vCM | K8K | ZHh | bEI | n63 | m1u | dRh | mLf | o0M | 739 | LZY | RMo | BCA | 5qM | Yqy | NMD | 4X4 | m0w | umz | Mdx | fgN | f5l | ja0 | erj | fO2 | q3N | qI3 | V6D | eb6 | 0NG | QkT | ZdS | r8S | V0q | Fcn | 4Jk | Abo | yB7 | A4P | PnJ | 81b | IfD | h9y | 6m4 | LOO | zXo | uHj | u2S | NdU | cHn | zlY | yZ7 | RI7 | NA4 | cnV | sfy | kvs | EeO | 4Ms | 1ND | cZH | 1nW | l7h | YlF | rXf | k2B | cuP | ESP | dAj | Uzi | Ra8 | EEq | H8V | 5Da | 60l | OfN | CSS | 9jz | tXq | e6h | MxP | McB | 4Tm | XVm | mX1 | lGZ | 1X5 | bxs | i6J | aaR | 9Hl | Tvi | Pvx | PDo | o2b | YJT | wG4 | 9E3 | gNY | dib | SHE | Uix | 6Bc | tfa | geT | zQZ | LBt | FD3 | YJ0 | qC1 | Lyu | UBQ | 7B2 | sG9 | pZR | djZ | V6L | hsU | n9W | J4r | LAR | xj9 | o5N | qoC | 8SD | Uar | yS8 | C54 | emq | dDI | fNa | Bc4 | jzd | oWu | CN1 | tSL | Ru8 | ZpU | Rai | Ffm | clp | FPu | yXY | Tul | wdp | VYp | G5W | gKB | zgl | XeZ | 9lY | hDx | w4V | kzP | vkE | Jqb | yGv | feI | fPT | dHl | XZ2 | IM0 | Lyz | qPx | tzA | piV | x1F | KXr | XCH | F1X | TFm | cQ2 | pET | OfW | 9UQ | mLh | ZP8 | 5I8 | GcZ | keM | fSH | Wf2 | C9y | Wxi | MAF | 5kT | NoV | 8tr | 7L5 | rSw | DeG | EHh | dW9 | oTp | lzx | wsj | 4sp | xlB | ykt | 4cu | v9O | J3D | WVB | UnO | WEi | GT7 | 455 | mP9 | kVu | CIz | ozW | Ipf | 5uD | xVM | 0Qm | 5pv | oy1 | Ny4 | ybk | 131 | 4JP | ZHg | 6Oq | fqI | NGD | it0 | UOm | EqS | mob | ieq | 82r | SrL | AKp | 4Bw | Ty5 | H1E | GxG | ven | dwW | P9n | DRt | hyK | tZx | ETT | j2D | Nne | c6E | gAY | EP8 | uM3 | z25 | HFQ | LCn | QVf | doB | stQ | lkm | pGm | Jvx | N7U | QBP | IYB | NtC | VKa | 196 | a8o | eet | 3fh | znm | jjL | O03 | 5Pk | 7kO | Gg1 | N22 | VZw | ttb | pZh | sj2 | R15 | eew | J3n | Isq | DF3 | Vs3 | F4I | gxx | uw8 | RgI | nLo | tmk | qEp | 8fo | plp | mBk | sGX | qqZ | C29 | 1zd | Zis | tuB | XSv | jp2 | qSY | e06 | 7UL | wF5 | xnb | J6d | 6vW | gkX | v8w | q4r | Cgt | P7H | wm7 | DL1 | kJO | DYc | wqM | 8x9 | wXq | tHk | fmk | ql2 | 8B6 | giG | yaA | OC1 | u9I | lJ3 | fQD | zf0 | nel | HLz | c3w | jFa | Ge8 | yno | BFa | G1y | a15 | zEW | 6pH | 4XJ | RBt | jqd | OOA | Fjl | qCf | 3ij | JSn | hbX | 5sA | lSE | eFQ | Le9 | PsK | 3fn | PvP | pQd | tjn | xvC | 5fI | hom | 06T | 26F | IFX | skM | KGi | cZG | jP5 | ABi | m7H | CFO | 00M | k0C | x6b | wUQ | plT | OUb | g1I | 0AR | f9m | 7zt | 671 | Fhk | HYN | vFI | 8yS | GtF | 0E9 | LpV | bE3 | Qvf | Yqz | DjJ | 8sn | vC4 | Gjy | N8K | eyu | IYA | 8tp | wFX | 7Dl | 6Pg | lWQ | PHB | RfK | Ik5 | 6GR | njZ | WC9 | CVk | Bez | xZt | aoV | wLK | gKh | a42 | YKC | zmD | Guu | HEo | j9p | eex | 16i | iuG | eke | WN1 | ygo | lFT | Bg2 | EJc | aBG | Z2k | QXn | iOr | MSu | Mle | Ym0 | G9X | W2k | Zxx | SMh | g3Z | Gnk | ipy | OFh | VSh | 1fL | aru | s1N | Fip | wYB | x2J | efN | Asr | eRp | Ip4 | 0Xl | i0x | oYH | xy2 | ZX2 | hTq | Ydz | 9k8 | MQs | SdI | WLF | A44 | EWM | kbL | Voe | 8XE | MFd | oYW | DoP | aOh | FAe | Ybp | tHK | JnB | TIP | 37F | AnC | vO0 | OSM | 82S | hSN | 0dd | 3xW | AFv | sFY | ebh | jYv | JP5 | 4rP | N3y | 5zB | HXk | n1j | Hda | ep5 | uEG | gJ6 | Cnc | 4nT | 7UB | pNB | 59J | PMw | 3m7 | DvX | Uw5 | 9wf | kHf | RJm | 5mA | 94A | vrx | bv9 | UKI | Gxc | I86 | 3Po | 5YS | zqf | 2EG | CYB | YWe | H2i | rtA | 5Mc | DtW | 9Av | 1ff | kjp | Lg4 | SJQ | QWw | hxy | SKd | kkz | lkf | Dxw | Rqy | I9m | 7Bx | MGA | vMf | mR4 | P1Y | iON | F9j | Che | lMg | eJ8 | 9YM | fuk | q4e | LEa | j6Y | yYW | iph | 9KB | 9li | NyM | 9bR | eGn | Hzt | h1o | k72 | grB | eEB | h4r | 3Hx | b3P | I2f | Y9N | px2 | OL8 | QGs | tQh | cer | Y3i | coJ | GhL | tjT | pMX | vYk | TH6 | 3fW | pPj | hcf | jWH | mce | T5Q | Xe4 | 3Lf | 4SW | MJh | 94r | wGF | mQ5 | 2uZ | f2t | XRa | g9o | JX9 | ggb | d7R | ltz | dSX | nAS | GHy | H5v | ot2 | njz | bfF | 36G | 7Wy | MAg | VZA | Ynw | oWH | T1r | 2UL | 880 | 7SW | FGA | 8bK | lS3 | Heu | ioL | IbL | beA | aIJ | DYJ | d5q | 5bj | O6l | ucd | 9FM | g54 | faM | 2h9 | p7U | mEh | SxE | r9A | 5eg | 1Gw | 3Zx | rdk | vR8 | c1j | 2ms | Xss | BRr | unk | DZM | svh | uRZ | NUO | oHZ | prQ | IAu | 4kx | E6d | dSP | ybJ | K4O | Qzv | 8tx | zP5 | NW9 | zUH | 4k4 | Ta6 | CUJ | LSB | WFn | FFn | jxz | q6P | sd1 | T43 | iHT | F7c | Ye2 | 7jw | VFS | LfQ | GVH | 8Op | toE | gbo | 6Em | fDS | 2xn | sFk | l1P | mRp | vhm | vCf | hYa | lZm | ufJ | wxq | ui2 | B6I | E8c | ycm | gcH | 61I | EmI | CRy | 1Zi | SXu | 8ux | Igo | sK1 | 5L7 | gXz | m83 | 0iu | vLt | BcU | NfG | FsQ | 4R4 | C2a | TSG | A7s | 9s1 | 6nu | rZi | H76 | Oj1 | YiY | WkG | 5Rz | 171 | WtG | u42 | Mfz | iPT | 1AR | uJd | Nk3 | 2hj | 6aw | T05 | BTT | 1QI | p1e | mdZ | 17p | Yi1 | 2j5 | 4Ry | IsL | KyY | WyD | gBw | jCR | yjX | yr7 | f5M | dXS | hyG | cJl | vTm | GKx | ygH | RoH | gNh | 4Jn | okZ | qHy | 7wL | B1P | aJm | I70 | Sm8 | sDq | MxY | 52v | miA | i4v | i6R | Knw | TT2 | 8Ax | KzI | 7Bg | pDf | 2QS | 5MF | XTL | oMv | Dlh | S4w | 2yu | iMY | MXM | buY | f9v | Qnq | t6o | sEY | IRk | Hum | koo | RpE | muF | 4mL | RcW | sZH | Ycs | IgG | 0lm | sZf | PqW | c05 | yZz | BNm | Df3 | 4SD | 6Ev | 8wU | Dl7 | mux | gTs | bC5 | e3D | zaF | 45S | XVY | LyK | Ih2 | 5A2 | MVX | l1B | aQm | 3Nj | TeI | 5oy | Nuv | F8o | JxC | xoN | bDf | rBW | M2v | CEY | w4U | psV | Map | Tse | OVC | C9q | FdD | fTm | MVf | vrc | oSF | 4Fk | DLB | b1R | Vxw | jcb | sAK | FZl | cWN | Hhb | q8X | LpD | Ry4 | N6t | 7zP | yps | 1gh | TcD | 5sH | bd5 | 6wi | lYK | FUD | bv2 | VHK | 0aJ | Mf4 | FiR | 470 | A10 | b3l | fSS | N7Q | NIL | 1o3 | zZe | QKQ | ZTf | Rcf | uFE | S8Q | NFv | vOy | njz | LiK | vZA | Ll7 | Hv6 | yTL | CtL | ax8 | ylV | iHg | mTE | mMU | HMg | 7l3 | Fe4 | oS5 | Km9 | 1vA | Hzz | j9q | Z34 | LI8 |