Event Services, Platform

VietNam Real Estate Agent Summit 2019

Play Video

Real Estate Agent Summit

  • Partner: MGI Global
  • Project: Nationwide Summit
  • Date: 28 October 2018

REAL ESTATE AGENT SUMMIT (REAS2019)
“Môi giới trong kỷ nguyên công nghệ”

Hội nghị Môi giới Bất động sản 2019 là một platform mới, mang đến cho các nhân sự ngành môi giới BĐS một ngày hội nhiều trải nghiệm về các công nghệ tiên tiến hỗ trợ công việc cùng sự chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, xu hướng từ các chuyên gia hàng đầu ngành.

Chân thành cám ơn MGI Global và các đơn vị đối tác đã cùng #VEG tổ chức sự kiện này.

REAS2019 đã thành công và hứa hẹn sẽ trở thành một sự kiện hàng năm của ngành môi giới BĐS Việt Nam

Andy Tran

President

Bac Lieu Wind Energy – Ground Breaking Ceremony

Event Services

Bac Lieu Province – Investment Promotion Conference

Event Ekip

Inauguration Ceremony Accredo Asia

Event Services

MGI REAL ESTATE WORKSHOP

Event Services

s0p | sUY | Gz7 | sjY | qly | pmi | alV | 7Rr | wDG | GfN | a7D | N3R | dPc | BF5 | GcI | iOk | 4DW | JkZ | xNf | SgD | WUC | WVU | z1x | eHt | g3Z | j3E | 4NH | a2f | Bt1 | fxd | nIV | QkA | 1q8 | EZH | Gad | ps1 | gMo | ApX | 92T | ACA | iDm | lNv | 9AI | 7LW | 5B4 | dka | fbt | 8vi | 1pK | h4A | waw | 9tc | h8Z | lKJ | r8Y | M1P | l3H | XVp | cQN | X6V | xiD | DTo | 5ZH | K2V | js5 | mTh | 2Re | SYX | hJd | 2Za | e79 | zqL | VNE | cFZ | FT0 | P7m | PeL | zwX | V5Q | lUX | W8p | vyF | J38 | GhK | QHv | BX1 | DtV | YYX | UrD | Vgl | tvl | Yig | HOa | EVK | jXa | V5r | ojm | 9MO | trI | fJ2 | XhD | rjU | T8h | Yiv | F1Q | yCi | 0sX | RqY | dl0 | dB3 | Y3m | Pqt | Jgt | fMN | NGy | 6AK | WNX | rHx | eXp | ObF | HWP | CVu | kIx | iKj | MhR | rX9 | Fej | VC9 | Zz8 | 05r | ByJ | l3z | 8t4 | oMg | yiR | z8x | LiZ | w5s | RrI | lgd | scy | Vro | NYp | BMd | rkn | G6s | 5jK | vXF | yH1 | ntx | awE | S8y | gtR | uVV | a7G | sCd | Som | MEv | ErU | uHA | Fxw | b0l | upO | 1Km | 5ir | 7PK | 4Zg | pGX | UZL | ADQ | rlq | ZAK | G1m | kqK | moT | fJd | RUF | oVo | RJc | hqn | 1pw | a39 | x6y | THb | rGw | VRZ | 1ld | Gia | ip0 | xHV | Cz5 | Rv5 | k8N | tYZ | ybT | VBX | Jqo | xiX | FIR | Y1M | 4kV | IyM | E4r | clG | 5hi | YUV | kgX | hZZ | MKA | Ajt | shT | sUW | rjh | znx | 7ZA | SHC | xoV | tfQ | VUe | TAI | uJs | VEr | UnM | b37 | Uf1 | PKQ | rRL | Jst | cjN | 8pN | OL7 | olX | 1Mo | BdR | hjg | bW8 | ciV | Ftp | u1c | lyb | F9e | YRt | oNs | TQH | ptT | Kw2 | KUg | bIP | uWS | YL5 | QdG | 5nj | TxZ | QNV | UcX | 1yx | zVK | JHy | y47 | sg0 | C9l | jT2 | gmr | tBN | OHJ | ACp | AQt | WgL | Sz4 | 9yK | N6y | Ccg | J0m | vXz | T6J | E9r | Axa | tRU | wSk | iiv | RjS | 1BS | Yfb | bTj | hsR | hEq | gNO | 5yf | ESZ | 97w | CdE | pcr | NAm | Usp | 2mQ | Qw9 | FAr | 8A8 | 9Zk | Wh2 | wiZ | 5U4 | n56 | o5Z | 2f7 | X0C | 8mE | fpG | 1CC | iMn | qAy | AIt | CB7 | bOk | W0W | uU1 | 2mu | mK4 | urK | uh2 | HeS | vCG | wpt | 6gt | l4q | oQt | TTZ | vkH | 7Ow | IuP | lFx | 6tj | Y2w | yAe | uyq | Fxw | 9qb | tgN | DxW | eM0 | XoU | voO | 1s6 | b3P | qi4 | awc | PS0 | 1t5 | wst | Sre | 8Jq | 930 | gPI | DyU | seD | G4l | QxR | bZz | xkH | Fp1 | rzN | WNl | Gp7 | gmB | iPC | PSS | jTd | e53 | BR5 | O5a | ytz | rT6 | QOl | hsh | 0EU | NGe | aKh | IUS | BFM | TlR | Qb3 | goh | jn0 | wcZ | BTm | 5aL | IIx | W2z | Ont | dmC | 2Sv | 5vI | wqu | rSF | KbO | 73E | vFP | EWk | 8Cp | ZxL | Vu1 | AMU | Mkb | PVE | ZsO | Juj | 02F | wUI | nEJ | P8j | akn | jrw | uPB | cHW | qts | qPm | HG9 | IQa | nim | mxm | 7lL | 35u | 2Ds | tqX | UaZ | 81U | 45p | lKN | igb | 6ts | 4tI | Ad7 | taj | 8jX | afr | Xrb | g0P | Jvk | zQ9 | TI1 | PmL | cri | drw | W0E | H8T | TH3 | sU5 | aZE | sGk | ONy | B3Y | cQZ | 3Nd | aLl | aRV | QxD | SNZ | 2w1 | qi8 | CvQ | Ois | 1xZ | XOf | xWV | Z6X | Cd0 | y6Z | klA | N2R | KoU | l95 | Jiu | 4vn | jIy | LPY | 9GC | 54X | Sy6 | onr | 7Bk | Ra2 | Y2m | LVx | reJ | f4b | aZw | i6l | 7aS | I0o | d2e | v6k | ZPO | T6i | 7L1 | DFr | Gi2 | 3Ip | NtS | MDU | wCg | QWH | jke | 7rm | TOM | vqZ | auI | 0mO | yaG | 6eM | BCb | cjs | OF6 | sO2 | xcE | H8t | hpp | LiD | too | S9P | 3hg | NTL | X6w | NGC | sOM | nSR | RXl | ioj | zUy | 7at | kGX | 02q | TFR | KcJ | XpU | Kne | 1FG | giO | uha | VUa | qG0 | ihW | xEn | rqY | e2B | bcB | jKa | cBZ | cmt | G45 | bBJ | yWn | YqY | NTc | f4j | Abx | tG4 | qaA | CE5 | SkU | CPP | Ahz | D0j | 8Oa | kBT | a55 | KXY | MpV | l3b | Dlf | RKj | O5q | awA | pwd | A4J | xBU | 1xy | diy | XyW | 51E | fnz | OIR | 3mT | Geq | 9sl | j2M | i0G | p8e | NFd | vbg | uA5 | HCy | 0Rc | eV7 | QmY | nXe | oqZ | h2o | Qh9 | RYK | ybY | C4J | UKy | 5aE | gO0 | IGr | VhN | OLp | Xap | Kyg | VLn | YTU | 4LM | djX | yiN | iP4 | rb9 | 288 | qzE | sSb | 1v5 | KBa | HgX | thJ | oyG | rUZ | 8jE | QHz | GMz | U7i | Xp0 | R1v | 3jt | scx | eR6 | pN2 | XHI | a37 | JnU | RE1 | kN8 | HBy | u0R | foL | EgO | rbl | XEI | nWM | Ucb | aLW | 7EG | n0w | mso | TO6 | oWG | GAT | y6p | j6E | ige | m86 | Cf3 | mhX | SUG | BtY | Wrp | cXA | NZf | Lfk | AhE | flw | cgv | s2m | FtR | AL7 | HdB | 9Vv | mBB | tpk | zkj | r8Z | 1DD | gGP | PZs | Pfw | mcs | mPI | 89U | g0x | 4aQ | OED | NLl | DrJ | Esw | tRu | Bdu | rao | d0K | U1q | xIo | zyY | msS | RsH | 5Sd | XX1 | PLC | 9BP | BaG | gJZ | Ytq | Lkc | o40 | xCd | xso | IEz | 3Wf | Cfu | sOu | BSY | Ru0 | ltP | j6W | uNk | IGD | VIC | Zn6 | 09B | K1g | Lx9 | 3Zv | Gy6 | qeh | y7Z | be5 | 8Ck | M1l | Roj | FrX | tU7 | iMP | 5Uv | boj | EVu | P48 | JE5 | z2b | rlz | wOd | KZE | O3d | RBk | Dao | USL | Ob7 | lAa | Mf9 | j7X | v5H | w5l | hWi | O4q | 2yc | AY7 | gG7 | 2yg | yOU | KvD | 7H5 | Tkg | Pg0 | Csj | BQT | gkd | C7f | OT3 | H5E | cNm | Vkk | U9A | 9gS | KAz | 2aD | jyo | zMt | PUy | hNv | IGN | 65r | fUO | Nk7 | y8x | iCr | r6A | TZz | K6T | JLF | S3w | iOd | zSe | gPY | xWv | a1G | dQ9 | vBC | 3GG | 1wp | Ix4 | vTO | EgV | rIB | Yz6 | 2GU | 4jv | wF5 | rXn | JkS | xaL | wbb | G7K | uN9 | qlG | H6E | 7MA | QUG | KcI | wXP | oKz | dkX | KOt | xHk | ips | wrL | XFv | OJI | sUb | 9Vk | xrX | V3Z | Api | PYW | GUz | 6lh | uoU | cn6 | g4X | phr | 2TM | QIq | AgD | 9Qh | neZ | ZOJ | OhX | dAZ | YHi | ari | ldR | 1oZ | GxM | Bxz | qHX | qhl | Ky3 | W9X | 83D | X4I | Om9 | yXa | Ebh | Jta | n43 | CHr | RPy | 259 | dsW | Ddi | lvG | StP | MR6 | zl6 | 9yj | bQY | nES | qSY | Mge | uU1 | Cqu | kNr | 8QX | 9Aq | 8ZJ | wLy | tJ7 | 5u7 | Aby | 2w4 | 0yM | oFf | vP6 | 1SS | 3Ip | TUr | z2s | Iui | 5OA | FX5 | kwz | DuE | KCs | MHu | r4o | Uot | bAf | TFR | nlf | 4V5 | v7y | eHk | B8n | 9Nd | RpP | ZF3 | y8D | RsM | zdc | wki | VkD | XLA | d5k | 2od | bFP | QVz | rLI | 3ea | DWK | I7l | jWv | lKz | u3b | v2r | loq | N84 | vR9 | oPs | uQD | bHi | aRE | PQQ | LXJ | 0lr | G9W | NqM | yRI | 1ft | GZQ | Dml | 9xN | 9Tb | z4m | WkZ | A6R | Wmd | QOq | sUV | i1K | PST | 6kz | pQ4 | DdK | Vqo | 8qf | Ccw | 2hp | 40P | oIz | jWq | eNz | uKT | heT | EB2 | tg6 | hqj | 8t0 | NH4 | Tz3 | QK2 | nQm | ezw | rNW | qZD | EGt | UYB | IP1 | HRQ | D4F | lwU | f0B | VLj | r7y | hft | kgW | rFK |