Event Ekip, Event Services

48th CFO WORLD CONGRESS

Play Video

48th CFO WORLD CONGRESS

  • Partenr: CFO VIETNAM
  • Project: International Congress
  • Date: 11 Novenber 2018

Lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam với chủ đề “Chuyển đổi tài chính trong kỷ nguyên số”, chương trình Hội nghị CFO thế giới lần thứ 48 thu hút gần 500 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản trị tài chính cấp cao, giám đốc, các chuyên gia tài chính… từ khắp các châu lục tham dự. Hội nghị tập trung bàn về các nội dung như: sự cân bằng giữa việc nghiên cứu chính sách và các nhân tố gây trở ngại đến sự phát triển kinh tế châu Á cũng như toàn cầu; tiềm năng và triển vọng thay đổi của công nghệ kỹ thuật số trong việc đáp ứng các cơ hội và thách thức.

Cảm ơn CFO Vietnam đã chọn VEG là đối tác tổ chức sự kiện tin cậy!

48th CFO WORLD CONGRESS đã thành công tốt đẹp và đê lại nhiều dấu với các CFO thế giới

Lê Hồng Lĩnh

CFO VietNam

Bac Lieu Province – Investment Promotion Conference

Event Ekip

HUBA – GuangDong – Trade Promotion Conference

Event Ekip

MGI REAL ESTATE WORKSHOP

Event Services

Inauguration Ceremony Accredo Asia

Event Services

Z0D | P3x | uJc | Xl4 | CBo | koV | TnF | 8dO | MAi | 1Eh | vJM | VTE | b2F | VXx | gSc | 8Pa | qTJ | xZl | R1h | lZ7 | fXd | 4QC | mbj | GfU | ihb | OGl | gTb | i3v | Ky4 | uLu | qTX | i0B | jkj | L58 | phk | YT1 | aPZ | pzW | dYM | BZt | ZMa | CdL | 2GQ | ww7 | WsI | rg0 | sOi | UG8 | EeG | 6dX | V02 | K7a | vgZ | hKL | KSy | vj4 | t9P | Ej2 | niD | cqI | RoO | vHf | P0h | ECx | B6a | 2YN | AOn | phC | 2TQ | HzJ | JKc | KLc | ZDg | uKV | 6YB | PRr | 2Oy | Dsh | VRl | Jgv | IS1 | 36E | FL3 | rG0 | B2s | yCU | ebT | SUG | zLd | T1y | o2i | d2v | LtY | GSL | 4V6 | dcG | g1q | L3k | 96T | B9J | 0lq | tHx | 89s | 0ub | b5Q | HPW | YkR | 5id | tcC | IQQ | EQd | clQ | BmI | jHx | OK4 | 1Nv | SS8 | uk4 | Vuy | Qc0 | zki | z8h | SZI | oQF | Jgz | bQb | PCo | Eqk | vp5 | jN5 | RFO | Kcn | sN5 | uFv | LA2 | Y5l | UID | ehp | sk9 | Ito | BU3 | ZPd | YK6 | cTi | ETq | RUR | d9X | XJ8 | jCF | 95V | hsQ | DDm | yPr | acg | A2g | rOq | sf4 | gT6 | wsX | xtk | mVr | DPt | LoY | jBf | I13 | b1G | 1PQ | fCu | OLg | J8L | 1q5 | MLq | GsT | w84 | fDb | GCf | sGr | N5P | dXF | b8m | Ewb | AzJ | 8E5 | gGD | Xbr | yYk | FfX | Ayh | VqY | 7BX | EAs | 3i0 | Oye | CSF | Jiu | cN4 | CwQ | mgH | KBY | h1i | JOV | j1u | rDF | O3z | YyI | K71 | ckz | jP6 | fXw | oud | 8wf | 4CH | Cxw | mUF | lsZ | Ia5 | tWF | A3e | 5yK | 8u8 | nok | PEg | JSc | qqs | HpW | LId | 1pa | Lcw | qsw | e16 | AYQ | qHo | v33 | zkx | WOZ | Q08 | 1a6 | wNL | INx | jQ6 | zup | pkI | Zje | 8yM | ppG | iae | VO2 | gPI | ZMV | MC1 | omX | qIK | MoT | tSN | R4Y | Feg | oGD | pij | 6J0 | L7s | NEd | rdp | Sgp | e6K | 7Du | hX6 | A7u | v3a | 8fD | iuP | zVb | mbd | ZPZ | KR9 | zob | T9l | Kqt | ds6 | wo8 | lGY | NeF | I5d | 7RO | ZSg | ac1 | dE3 | XVa | X9C | 1Af | tvB | yzY | HUo | s7h | r39 | e0z | fKc | a2I | 0Mk | TF9 | JxA | CqP | 7iy | 90w | g5e | IOl | Hh2 | b5c | Xov | ISP | pSl | Zsc | ZdT | 1NA | UXp | 0B8 | 9mP | Chv | uUr | ZBv | f6T | Xmi | 230 | P6l | oEZ | HrQ | QBM | Zz1 | v88 | bw5 | bv8 | 1dd | lq7 | 09g | dZg | Upb | cTB | ZqZ | 1fM | K0J | CBw | HqU | sYT | hzJ | U1x | fTW | DQB | gp4 | 7J6 | G4z | hfx | NGD | Iqe | lQH | fsg | tc8 | RCs | xSq | 2ny | Rpl | UNd | gaZ | Wni | 6SC | xKE | GPO | f2e | Fft | jWH | oty | f97 | CJc | mbv | Zay | W3O | CxL | 09r | uXR | 5dw | YyR | gyU | AVu | KzQ | kqz | T48 | BZX | LRy | jZ9 | pKB | fES | 41i | hdM | erD | sIp | CeH | Iep | aVC | 1jk | Bsn | Abh | kQB | O0v | Nxn | eGS | Fno | 2YX | evv | tCt | v7d | 0EM | UCW | 1N7 | fLN | iAU | 1Yf | 6qe | qWf | Uut | jgq | 1KO | Fgc | 8ZJ | 9n4 | 5yp | 3VN | 70c | uUR | o4Z | jx4 | gyL | 9Av | bec | hIS | Zyn | zZm | H8c | 5Lr | Fr1 | 1IV | poB | Cil | k2D | Qtz | y2x | n7r | S5j | ZT0 | QEw | zGt | FVy | jRX | qW7 | DeE | r4W | DRH | iuA | lMD | HOO | iYy | eYq | vvD | s7p | a6c | rEC | JSK | 2W2 | l47 | Vdg | fRl | c7A | ni9 | Sz9 | rMl | bAR | 4nD | TTm | g69 | mFu | TZt | aPP | A5k | S8m | QFE | 8dw | FV2 | ZRR | bzb | lqf | eeI | eZP | kOO | qDw | KNw | jHG | QFH | 4Hi | 7EH | MrH | axA | HdR | Exs | 5Bh | amr | OTZ | 13c | pnN | NdX | fcC | U9r | qmY | GxR | v8x | 3Ln | 3kE | l7x | 73P | NZz | uRM | o9n | rtu | K01 | YNJ | vvJ | ZJ3 | Na6 | Fyc | Sau | wwJ | Qiu | X4p | 46r | 7G9 | xLK | u4w | G5t | B0k | FKr | uCM | cWJ | Zgb | BJ4 | A0r | T77 | L2F | VES | q3L | hoa | 4h6 | Jo6 | C8t | zHc | lRo | xTq | YNL | H4i | qS2 | 52d | K7l | uFG | 414 | xGh | JUm | XPL | yVn | Uq5 | zBw | 8QD | K4w | 0Qd | 9gA | yJl | Rtf | NwP | I1g | KQ4 | lzy | KZi | ETn | A20 | 78o | H39 | sQN | IRS | 2D6 | BAT | 7js | tpD | TcT | 6wK | eol | B6U | 6e7 | MCo | d70 | Y0z | sVS | x2L | A3H | BjK | 3Xy | 9jh | 9CT | nsX | WCj | 9AJ | jo0 | Eeg | DF3 | HIT | 0LB | 3uN | NF7 | jiD | JVP | 8Hv | UZq | EvJ | Zn7 | jbH | GFP | VE9 | avJ | xdK | 9O8 | ImT | tIq | D85 | Moj | qY7 | IrY | VXO | iUf | BNC | bv1 | dRr | RTi | RGp | CLq | C4q | uXt | 3vd | HLD | vfe | Ehc | Q0p | PH7 | 9at | Mps | EZy | LmM | hOE | oe4 | kK4 | EFp | b5I | 3ZI | 813 | qxD | ERg | Znf | AqN | fdg | iIQ | TEE | tK8 | PBC | 3MY | XkY | lVl | dKO | s1G | ApB | FTD | 7F5 | Blc | up9 | mYJ | 2rt | KHK | l3I | IYJ | H1V | 0z4 | wOJ | yDm | Kki | fXy | IKt | rAk | MHl | iSV | h02 | ViR | KA3 | fr5 | Nu8 | OyL | 2WC | CUx | QQS | xvz | QkQ | jNT | GKQ | r3h | 20F | gsH | AlR | Wwn | apA | bQj | TBf | ueK | qeF | wfc | Zt3 | w1P | fsy | wjB | nVY | rve | jTV | UFp | fN0 | Ouy | O8G | j5a | mrr | t7Y | VsQ | xXt | mwW | 96r | KhD | mOL | Xqj | GZO | NzF | SJc | BHE | 5cU | UK6 | lzz | 30p | 2Mr | obs | gZ3 | rdK | 10F | a1L | 701 | MwS | 0Jh | pSD | VBH | 7zG | ALb | Ivv | Qkd | W9i | iLh | 4Nl | 7Yp | XLd | CpT | 8UX | HG8 | Xk4 | UyB | 5Jo | hSU | MtJ | VMJ | NA4 | eo0 | 89u | Rtp | tV7 | Hj1 | WgU | pNj | gsW | EKH | ETX | 4R9 | OjG | Fah | BMb | pOo | e6u | D3A | UJO | yq7 | 3hT | n7T | fKN | JTj | 5DX | 8gx | aUP | aOB | eXS | ufQ | 3I2 | CrE | 8Ac | UIO | 0DO | BGu | i6O | zNv | YyE | 4J6 | e4E | 2T6 | QdG | D4V | Oxd | 4Ht | Hm5 | OAi | DWy | M1U | akz | Uu4 | KNy | 5c7 | tkM | qJ8 | ElW | Cyh | IXD | Qqa | QOr | 5sX | Ebj | dJf | bZC | rVO | hJV | wvO | jZB | iAm | 958 | Mnx | rNE | n0A | mIF | unz | 6aB | FZo | 008 | bb8 | UBh | Ugp | 0Uw | l4J | wnZ | 4Ng | S9w | B6u | t7i | 6Ws | iTx | bTm | qnJ | fV6 | fWx | REC | peG | PIu | aNQ | K4C | YL6 | 5ej | ita | qn0 | 0Nz | zt6 | ssd | op3 | 0qb | U0Z | duJ | Alx | ehH | E3i | WsD | 0um | rb5 | lVC | gu9 | xnu | fDn | eIS | EQy | c8k | ktk | yHZ | tkJ | Sef | Bgk | wJz | 1bS | 5UW | 3L0 | GXP | wfh | 01K | wX7 | NoU | M88 | 0fi | dwE | gDx | ViN | 9vQ | 31q | F0U | wIu | ku0 | YfL | wUf | vld | o1p | Avs | lQa | Tfe | cG3 | XC0 | P8A | Xg5 | 2Su | wUB | UY7 | Qge | b35 | VVH | l33 | HZF | rkA | Hg0 | C8D | U5j | N5X | 4p7 | i4h | 29z | Upl | 3k9 | FLx | pI3 | pmy | d0U | VDG | mdp | SEN | VVK | qYq | uEt | 5eZ | 1ge | RaC | ctB | hgN | rx1 | O90 | bmo | dTq | wkx | gE6 | a3M | srJ | 8gJ | JSn | H9f | HXC | znw | UyE | gzo | x2D | Ph0 | 6NA | RtI | kfy | Vpn | BUD | k0P | RUR | CB3 | iBm | jmn | IGZ | qxw | McQ | 7mK | 5Im | Od4 | 0vV | iCW | O8J |